Verrassende berichten uit opvangcentra

Bron:

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2470253/2015/09/28/Fanatieke-moslims-bedreigen-christenen-in-opvangcentra-Hier-heerst-de-sharia.dhtml

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/154125/Tientallen-Syrische-kindbruiden-onderweg-naar-Ter-Apel

http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2469679/2015/09/27/Honderden-vluchtelingen-gaan-elkaar-te-lijf-in-Duits-tentenkamp.dhtml

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2458666/2015/09/17/Vrouw-niet-veilig-berichten-over-verkrachting-in-grootste-opvangcentrum-Duitsland.dhtml

Commentaar:

Ik heb de deze artikels niet gecheckt. Mocht iemand er weet van hebben dat ze één of meerdere onjuistheden bevatten, dan verneem ik dat graag.

Paul Scheffer over het morele dilemma van de vluchtelingencrisis

Bron:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150925_01887165

Citaten:

Ik hoed me voor een moraliteit die is gebaseerd op beelden, en niet op ervaringen. De socioloog Max Weber maakte het onderscheid tussen een Gesinnungsethik, een gewetensethiek, en de Verantwortungsethik, een verantwoordelijkheidsethiek. De eerste spruit voor uit de eigen gewetensnood en bekommert zich niet om de gevolgen. Mensen willen helpen. De tweede ethiek heeft juist die lange termijn voor ogen en baseert zich op de dagelijkse ervaringen met diversiteit, in scholen, op het werk, in de wijken. Sinds 1975 heeft Nederland ongeveer driekwart miljoen vluchtelingen opgevangen. De ervaring leert dat het met de groepen die de laatste twintig jaar zijn gekomen, niet zo goed gaat. Van de Somaliërs heeft een op de vier werk en leeft de helft van een uitkering. Van de Irakezen werkt 34 procent en heeft een op de drie een uitkering. Bij de Afghanen is dat 42 procent en een op de vier. Alleen de Iraniërs doen het goed doen: 60 procent werkt, slechts een op de vijf leeft van een uitkering.’

(…)

Ondernemers maken zich sterk dat ze de geschoolde Syrische vluchtelingen kunnen integreren in de vele knelpuntberoepen op de arbeidsmarkt. Ze spreken van een win-winsituatie.

‘We zouden vooralsnog beter uitgaan van een verlies-verliessituatie. Die vluchtelingen hebben alles achtergelaten. Ze zijn getraumatiseerd, spreken de taal niet,… Ik hoorde een politicus spreken over menselijk kapitaal dat in Europa aankomt. Ik vrees dat we vooral veel menselijk ongeluk zullen moeten opvangen. Als we die mensen in onze samenleving willen integreren, zal dat ons meer kosten dan opleveren.’

(…)

‘Ik hoor mensen zeggen dat Nederland 50.000 Syriërs moet opvangen. Eigenlijk hebben ze het dan over 200.000 Syriërs, want ze zullen via gezinshereniging ook hun vrouw en kinderen laten overkomen.’

‘De immigratiedeskundige Han Entzinger heeft ooit berekend dat in Nederland nooit meer dan 60.000 Turkse en Marokkaanse gastarbeiders hebben gewerkt. Op een halve eeuw hebben zij gemeenschappen van ieder 400.000 mensen voortgebracht. Ook dat moet je onder ogen zien. Dan kan je nog beslissen om evenveel Syriërs op te nemen. Maar dan wel in het besef dat er een aanzienlijke integratieopdracht voor ons ligt.’

(…)

‘En de scheidingslijn, ten slotte, tussen politieke en economische vluchtelingen is zeer moeilijk te trekken. Hoe kan je in godsnaam de waarachtigheid van zo’n vluchtelingenverhaal controleren? Bovendien zijn veel Syriërs niet op de vlucht voor levensgevaar, maar voor de uitzichtloosheid van een leven in de vluchtelingenkampen. Na vijf jaar wachten zijn ze radeloos. Toch moeten we die mensen aanmoedigen om daar te blijven. Hoogstens kunnen we hun levensomstandigheden verlichten.’

(…)

Er zijn ook politici die de vluchtelingen afschilderen als profiteurs en opportunisten die we beter buiten houden.

‘Zulke typeringen zijn toch vooral een excuus voor morele doofheid. Gelukkig wil de meerderheid van de bevolking deze vluchtelingen niet de rug toekeren, blijkt uit recente opiniepeilingen. Maar uit diezelfde enquêtes blijkt ook dat een meerderheid er zich van bewust is dat hun integratie met veel conflicten en moeilijkheden gepaard zal gaan. Dat is wat ik humanitair realisme noem. Het is de houding die ik ook zelf bepleit.’

(…)

De Duitsers schoven al uw bezwaren opzij. ‘Wir schaffen das’, zei Angela Merkel.

‘Ik twijfel niet aan hun nobele motieven, maar zie er toch een vorm van morele hoogmoed in, die ten val zal komen.’

‘Dat kon alleen in Duitsland gebeuren. Eerst hebben ze ons hun begrotingsethiek opgelegd, nu leggen ze ons hun Gesinnungsethik op. Niet toevallig zijn beide calvinistisch van oorsprong. Dat is waarom de Nederlanders zich zo verwant voelen met de Duitsers.’

(…)

Zit de beperking waarvoor u pleit niet al besloten in het onderscheid tussen politieke vluchtelingen en economische migranten? Duitsland zal de eerste groep opvangen, zoals de Conventie van Genève voorschrijft. Maar economische migranten zal het terugsturen.

‘Maar door de grote hoeveelheden loopt hun registratiesysteem nu al vast. En het duurt maanden voor zo’n asielaanvraag onderzocht is. Hoe ga je van een miljoen mensen hun achtergrond beoordelen? Zelfs met de beperkte instroom van de voorbije jaren zitten de asielcentra overvol omdat hun procedure jarenlang aansleept.’

‘De realiteit is dat met zoveel vluchtelingen het onderscheid tussen asielzoekers en economische migranten haast niet te maken valt.’

(…)

Persoonlijk denk ik niet dat we hen moeten aanmoedigen om naar hier te komen.’

Maar hoe doe je dat concreet?

‘Door de situatie ter plekke te verbeteren, maar ook door de buitengrenzen beter te bewaken. Het was een grote vergissing van Europa om de binnengrenzen af te breken zonder de buitengrenzen beter te bewaken. We ervaren de grenzen van Italië of Griekenland nog niet als gemeenschappelijk. Het gevolg van open grenzen is dat de chaos en de burgeroorlogen rond Europa steeds meer deel worden van onze stedelijke realiteit. Een begin daarvan zie je al in sommige Parijse voorsteden.’

(…)

Maar op langere termijn hebben zo’n quota natuurlijk veel minder betekenis. Als de vluchtelingen eenmaal erkend zijn, mogen ze na een aantal jaren sowieso vrij rondreizen binnen Europa. En dan kunnen ze alsnog naar Duitsland als ze dat wensen. Dat is wat uiteindelijk ook gebeurde met het Nederlandse spreidingsplan over de gemeenten. Veel vluchtelingen trokken op termijn toch naar de Randstad, want daar is werk en bevinden zich hun gemeenschappen. Ze bleven echt niet in Friese dorpen hangen.’

‘Daarom gaat ook het argument niet op dat Europa wel vijf miljoen vluchtelingen kan opvangen, omdat dit slechts een procent van de Europese bevolking is. Die vijf miljoen zullen wel bijna allemaal naar Noordwest-Europa komen, en hoofdzakelijk naar de grote steden hier. Dat geeft een heel andere impact dan het cijfer van een op de honderd laat uitschijnen.’

In Vlaanderen en Nederland wordt ook gepleit voor een apart sociaal statuut voor vluchtelingen.

‘Zodat we binnenkort in het land met tweehonderdduizend tweederangsburgers zitten, zonder inkomen, kindergeld of fatsoenlijke huisvesting? Is dat dan wat we willen?’

‘Zo’n apart sociaal statuut ondermijnt onze cultuur van burgerschap. In Libanon vangen ze inderdaad anderhalf miljoen mensen op, maar die mensen moeten het zelf uitzoeken. Amerika neemt ook makkelijker migranten op dan Europa, omdat ze veel minder verzorgingsstaat hebben. Net omdat wij zo’n hoge norm van sociale integratie en bescherming hebben, is het aantal mensen dat we kunnen opvangen, beperkt.’

(…)

Maar hoe kan u moreel aanvaarden dat we eerst met onze militaire interventies de Arabische wereld in chaos storten, en vervolgens de deuren sluiten voor de mensen die voor dat geweld op de loop gaan?

‘Twee zaken daarover. Het klopt dat de balans van al onze interventies catastrofaal is, zeker als je die afmeet aan de eigen doelstellingen, het brengen van stabiliteit en democratie.’

‘Maar dat neemt niet weg dat de crisis in de Arabische wereld er op de eerste plaats één van eigen makelij, en is al veel langer gaande is. Het Arab Human Development Report uit 2002, opgesteld door Arabische wetenschappers zelf, maakte een verbijsterende diagnose over de stand van vrijheden, economische ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in de regio. Het grote probleem van de Arabische wereld is dat men zich daar niet de vraag stelt hoe het zover is kunnen komen, maar wie hen deze crisis heeft aangedaan. De zelfkritische diagnose ontbreekt. Men legt de schuld buitenaf.’

(…)

Want wat is de betekenis van de waardengemeenschap die Europa wil zijn, als onze belangrijkste bondgenoot in de regio Saudi-Arabië is, het theocratische land bij uitstek, dat een agressieve islam over de wereld verspreidt? Wat betekenen onze waarden, als we in Egypte een militaire dictatuur steunen, nadat die een democratisch verkozen president de nek om wrong? Zelfs Assad is plots onze impliciete bondgenoot geworden, omdat we IS als een veel grotere bedreiging beschouwen.’

‘Die tredmolen van vriend en vijand waar we in verstrikt zijn geraakt, is niet vol te houden. Maar misschien moeten we vooral erkennen dat we veel minder kunnen doen dan we zouden willen.’

(…)

We moeten over Europa’s buitengrenzen denken vanuit een geloof in de vitaliteit van Europa. Er willen geen miljoenen mensen naar hier migreren als we een samenleving in verval zouden zijn.’

Jaarlijkse vertrappeling

Elk jaar opnieuw: moslims die er zo op gebrand zijn om steentjes te gooien naar Satan, dat ze elkaar verstikken en vertrappelen. Soms vallen er maar enkele doden, soms enkele tientallen, soms, zoals dit jaar, enkele honderden.

Al goed dat Allah de Beschermende Vriend is, anders waren het er misschien wel  honderdduizenden.

Noem mij een onmens, maar ik kan er geen medelijden mee voelen. Eigen dommigheid, dikke narigheid. Hoeveel van die +- 2.000.000 bedevaarders zouden er trouwens medelijden voelen met deze jongeman?

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2464121/2015/0/22/Saoedische-tiener-veroordeeld-tot-kruisiging.dhtml

Ze zouden beter steentjes gooien naar de Saoedi-Arabische koning. Of de hadj boycotten. A neen, dat kan natuurlijk niet, want dan wordt Allah boos.

6 eenvoudige manieren om digitale media te verifiëren (2)

Een voorbeeld.

GeenStijl.nl publiceerde vandaag een aantal foto’s met als commentaar  “Ja, we dachten. Die foto’s van vluchtende moekes met kindertjes op spoorlijnen die ziet u overal al. Dus maar wat andere plaatjens van de stromende vluchtelingenstroom die illegaal en zonder papieren Europa binnenstroomt.”

Foto 4

grandtour

Reverse image check op Google Images, een fluitje van een cent.

check 2

Resultaat:

De foto werd reeds in 2010 gepubliceerd:

http://italie.blog.nl/la-mafia/2010/01/10/gerechtelijk-onderzoek-naar-betrokkenheid-maffia-rasrellen-calabrie

http://www.devrije.nl/archives/archive-012010.html

Nu zou GeenStijl natuurlijk kunnen zeggen dat ze nergens beweren dat de foto uit 2015 is, dat ze die enkel gebruiken ter illustratie van de ‘stromende vluchtelingenstroom’, en dat toch niet  ontkend kan worden dat het wel degelijk gaat over illegale immigranten, maar dat zou ik toch maar een flauwe uitleg vinden.

Zoals u zult zien wanneer u zelf die reverse image check doet, wordt de foto de laatste weken massaal getweet met commentaar als “ Everything They Touch in “.

Neen dus.

Later een check van die andere foto’s.

6 eenvoudige manieren om digitale media te verifiëren

Bron:

https://theconversation.com/six-easy-ways-to-tell-if-that-viral-story-is-a-hoax-47673

Citaat:

It’s no longer enough to read the news – now, we want to understand the processes behind it. Fortunately, there are a few relatively effective verification techniques, which do not require specialist knowledge or costly software. Outlined below are six free, simple tools that any curious news reader can use to verify digital media.

Arnold Karskens – Zeven redenen waarom de vluchtelingenstroom richting Europa er is én blijft

Bron:

http://politiek.tpo.nl/2015/09/22/zeven-redenen-waarom-de-vluchtelingenstroom-richting-europa-er-is-en-blijft/

Citaat:

Europese regeringsleiders vergaderen woensdag in Brussel over de enorme asielstroom. Vooral bijzaken worden besproken, zoals de verdeling over de EU-landen. De oplossing komt niet ter sprake, verzekert Arnold Karskens. Teveel hebben belang bij de vluchtelingeninvasie.