‘Nuttige idioot’ Philippe Moureaux

Bron:

http://www.tijd.be/dossier/terreur/Een_vervelende_brief.9704153-8275.art

Citaat:

Ooit was Moureaux een strijdlustige voorstander van de migratiestop en van de assimilatie van de migranten en hun kinderen. Hij ging in het verzet tegen migrantenstemrecht. En van de subsidiëring van de islamreligie kon al helemaal geen sprake zijn.

De omslag volgde in 1992, toen Moureaux burgemeester van Molenbeek werd. ‘Hij komt uit een liberaal en heel welgesteld milieu. Zijn arme medeburgers kende hij alleen door over hen te lezen’, schrijft Hermanus. Volgens de intussen overleden Luikse PS’er Guy Mathot leerde Moureaux, zoon van een voormalige liberaal minister, de tekst van De Internationale op de knie van het kindermeisje.

De zelfverklaarde marxist Moureaux en andere PS-kopstukken gedroegen zich als kolonialen die in Congo steunden op de stamhoofden om de inboorlingen rustig te houden, beschrijft Hermanus. Geconfronteerd met de eerste opstootjes van lokale jongeren deed Moureaux als burgemeester een beroep op de moskeeën. Die moesten dienen als doorgeefluik om de rust in de gemeente te bewaren en de kleine criminaliteit in te dijken.

Het bekwam Moureaux slecht. Hij werd, aldus Hermanus, ‘de nuttige idioot’ van de imams, die steeds inhaliger werden en nieuwe eisen stelden.

Vandaag raakt de PS allengs verstikt door dat deel van haar Brusselse electoraat dat weigert zich te integreren en dat niet wil begrijpen dat zijn waarden niet sporen met de westerse. Hermanus drukt Di Rupo op het hart dat de partij niet kan toelaten dat de hier vigerende normen en de politieke en maatschappelijke verworvenheden – zoals de scheiding tussen politiek en religie – de gelijkheid van mannen en vrouwen, worden afgezwakt omwille van die groep.

Deze PS, die bovendien gebukt gaat onder nepotisme, mediocre arrivisten en cliëntelisme, doet niet langer dromen, vindt een ontgoochelde Hermanus. ‘Wie niet meer droomt, is dood’, schrijft hij. Eraan toevoegend: ‘En er hangt nu al een lijkgeur.’

Iedereen Syriër

Bron:

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4193696/2015/11/24/Marokkanen-zien-kans-om-als-Syrier-Europa-te-bereiken.dhtml

Citaat:

De laatste 2 maanden kampen Nador en de omliggende dorpen met een kleine leegloop. Jongeren pakken de trein naar Casablanca en vliegen van daaruit naar Istanboel – een visum is niet nodig. Via Izmir steken ze in de slipstream van de vluchtelingen over naar Griekenland. Van daaruit reizen ze naar vooral Duitsland, maar ook naar Nederland en België. Sommigen doen zich voor als Syriër.

,,De reden? De Europese Droom,” zegt mensenrechtenactivist Chakib el Khayari. 2 weken geleden vertrok een neef van hem, nadat die 30.000 dirham (zo’n 2800 euro) bij elkaar had gesprokkeld. Hij zit nu bij familie in Duitsland. ,,Ze zien hoe makkelijk je nu kunt oversteken, en grensbewakers zien geen verschil tussen een Marokkaan en een Syriër. Pas als ze echt asiel aanvragen, worden ze eruit gepikt. Maar dat doen de meesten niet. Ze hopen op een regularisatie, of hopen te trouwen met een Europeaan. Of ze duiken de illegaliteit in.”

Juichend mannetje
Onder jongeren gaat inmiddels een handgetekende schematisch weergave van de reis rond: via Istanboel, Athene en Servië uiteindelijk naar Duitsland. Aan het einde staat een simpel juichend mannetje getekend.

Hoeveel mensen er precies zijn vertrokken is onduidelijk. Lokale media melden dat inmiddels 15.000 mensen alleen al uit Nador en omgeving zijn vertrokken, maar dat lijkt overdreven.

Toch er zijn legio voorbeelden van ‘vertrekkers’, zegt de lokale journalist Tarik Chami. Een café-eigenaar vroeg zich af waar zijn zes man sterke middagploeg bleef; die bleek inmiddels op weg naar Istanboel. Twee andere jongens verkochten een huurauto en kochten van de opbrengst twee tickets. Chami: ,,Weer een ander verkocht stiekem de juwelen van zijn moeder om te kunnen gaan.”

Volgens Naji is de reden dat nu zo veel mensen vertrekken vooral economisch. ,,Er zijn behoorlijk wat gediplomeerde werklozen hier.” Maar het zijn niet alleen werklozen die gaan, benadrukt hij. ,,Veel mensen hebben al familie in Europa, vooral in Duitsland. Ze volgen die voetsporen.”

Commentaar: ik veronderstel dat dit die tekening is:

route naar duitsland

 

 

 

Michel Houellebecq over de kloof tussen burgers en politiek

Bron:

http://tpo.nl/2015/11/19/michel-houellebecq-auteur-soumission-over-het-frankrijk-van-nu-integrale-vertaling/

Citaat:

De onvermijdelijke conclusie is helaas zeer ernstig: de regeringen die elkaar in de loop van de afgelopen tien (twintig? dertig?) jaar zijn opgevolgd hebben bedroevend, systematisch en zwaar gefaald in hun fundamentele opdracht die hun was toevertrouwd, dat wil zeggen het beschermen van het Franse volk.

De bevolking heeft op haar beurt in niets gefaald. Ten diepste weet je nooit precies wat de bevolking denkt, gegeven het feit dat de opeenvolgende regeringen zich elk referendum goed van het lijf hebben weten te houden (behalve één, in 2005, maar toen hielden ze liever geen rekening met de uitkomst). De opiniepeilingen daarentegen zijn altijd toegestaan en – voor wat ze waard zijn – onthullen grosso modo het volgende: de Franse bevolking heeft altijd vertrouwen en solidariteit behouden ten opzichte van het leger en de politiediensten; zij heeft met minachting het debat gevolgd van ‘moreel links’ (moreel?) over het verwelkomen van vluchtelingen en migranten; en zij heeft nooit zonder argwaan genoegen genomen met de militaire avonturen in het buitenland waarin de regenten haar hebben meegesleept.

We kunnen tot in het oneindige voorbeelden blijven aanslepen van de kloof, vandaag de dag mijlendiep, die is ontstaan tussen de burgers en degenen die hen zouden moeten vertegenwoordigen. De slechte reputatie die de gehele politieke klasse nu in Frankrijk heeft is niet alleen wijdverbreid, maar ook legitiem. En het lijkt me dat de enige oplossing die ons rest, zal zijn om langzaamaan koers te zetten richting de enige vorm van werkelijke democratie, waarmee ik bedoel, de directe democratie.

 

Paul Jan van de Wint over de geopolitieke strijd in het Midden-Oosten

Bron:

http://politiek.tpo.nl/2015/11/19/wij-zijn-parijs-wie-er-baat-bij-hebben-bij-isis-en-onze-olie-en-gasbelangen/

Citaat:

De enige reden om aanwezig te zijn in het Midden Oosten en zowel terroristen als dictators te steunen en tegen elkaar op te zetten, zijn onze olie- en gasbelangen (The Guardian blowback). Tijdens de onverwachte Arabische lente verdwenen alle soennitische dictators behalve die van Saoedi Arabië en de golfstaten. De goed georganiseerde islamisten namen de internetrevolutie van jonge naïeve mensen over, zoals in Egypte gebeurde toen Morsi aan de macht kwam.

De VS dacht daar handig op in te spelen door de islamisten voor hun karretje te spannen. Dit begon in Libië en werd georganiseerd door de CIA en de Amerikaanse ambassadeur Stevens aldaar, die vermoord werd in Benghazi. Er zijn wapens uit het Libische arsenaal via Turkije naar de Syrische rebellen getransporteerd inclusief Libische strijders (CNN / CNN: CIA role in Benghazi).

Ex-minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton is onlangs gehoord over het het gebruik van haar privé-email en de slechte bewaking van de ambassadeur, maar hoefde niet met de billen bloot. Zij nam de verantwoordelijkheid voor het feit dat er geen adequate bescherming was en daar was de kous mee af (The Guardian video). In werkelijkheid moest deze operatie uiteraard geheim blijven. De meeste wapens zijn nu in handen gekomen van ISIS en de meeste strijders strijden nu voor ISIS of Al Nusra / Al Quaida (Washingtonsblog).

(…)

De eeuwige strijd tussen de twee grootste stromingen binnen de islam lijkt nu gebruikt te worden om olie- en gasbelangen zeker te stellen. De VS wil de vruchten plukken van hun oorlog in Irak en steunen de soennieten, maar de Russen steunen de sjiieten (Iran en Assad) en willen een monopolie op de energietoevoer naar het westen.

In het noorden lopen de gaspijpen door Oekraïne. Daar is nu ook oorlog en dat gaat echt niet om een paar Russen die bij Rusland willen horen. Ook in Syrië willen de Russen de gastoevoer beheren (Foreignaffairs / Armstrongeconomics). Er bestaan plannen voor een pijplijn vanuit Iran door Syrië naar het westen en ook vanuit Qatar via Syrië naar het westen. Ze tappen uit hetzelfde immense gasveld in de Perzische golf (Wiki/Qatar-Turkey_pipeline / Wiki Iran-Iraq-Syria_pipeline).

Daar wordt nu kennelijk over vergaderd door Rusland, VS en Frankrijk. De vragen die daarbij gesteld worden zijn: “Wat doen we met Assad en hoe herverdelen we het Midden Oosten en de olie- en gasbelangen?”
Daarna vernietigen ze ISIS gezamenlijk als wisselgeld.

Destabilisering door vluchtelingen en terreur

Europa wordt ondertussen gedestabiliseerd door de vluchtelingenstroom en terroristische aanslagen, iets waar landen als Rusland en Turkije (die de stroom vluchtelingen en terroristen doorlaat) garen bij spinnen. Frankrijk wil niet volledig afhankelijk worden van Russische energie en heeft er belang bij dat de energie toevoer vanuit Syrië niet in Russische handen valt. De aanslagen kunnen helpen om Europa actief mee te laten doen in de oorlog in Syrië. Iets waar Frankrijk inmiddels om gevraagd heeft (Elsevier).

Geopolitieke belangen

De moraal van het verhaal is dat de geopolitieke belangen ons lot bezegelen. Zonder deze mislukte spelletjes zouden er geen globale terroristische groeperingen bestaan en zou er geen aantrekkingskracht van uitgaan. Natuurlijk bestaan de ideeën en extremisten dan nog steeds maar op veel kleinere schaal zonder geld, wapens en organisatie. Zonder islam geen martelaars, je moet er echt in geloven om jezelf op te kunnen blazen, maar die ideeën sterven uit als er rust en democratie heerst waar iedereen van kan profiteren.

Weliswaar blijven ook democratieën aan de leiband van de grote mogendheden lopen en blijven grondstoffen ons lot bezegelen, maar als iedereen zou weten wat zich achter de schermen afspeelt zouden overheden naar andere middelen moeten zoeken om hun belangen zeker te stellen. Misschien dat duurzame energie en vrije watervoorziening een kans zouden krijgen als alternatief voor de olie- en gastoevoer, maar ook dat trachten overheden en monopolisten te belasten en aan banden te leggen. Wie de energie- en voedselvoorziening beheerst heeft de macht (The Guardian/Nestle / Bottled Life / The Guardian Paraguay Bush).

Jan Leyers daagt moslims uit

Bron:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151118_01977959

Citaat

Op maandag 16 november, drie dagen na de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs, hebben vertegenwoordigers van de islamitische, joodse, anglicaanse, orthodoxe, protestantse en katholieke eredienst én een vertegenwoordiger van de georganiseerde vrijzinnigheid in ons land gezamenlijk een verklaring ondertekend waarin ze de aanslagen in Parijs veroordelen en zich achter de basisprincipes van onze democratische rechtsstaat scharen. Een hartverwarmende en welkome geste. Met de veroordeling van het geweld in Parijs vertolken de levensbeschouwelijke vertegenwoordigers de gevoelens van eenieder die het hart op de juiste plek draagt.

(…)

Ziehier, twee simpele vuistregels die voor elke aanhanger van de democratische basisprincipes de evidentie zelve zijn, en die elke radicale tegenstander ervan zullen doen knarsetanden van ellende:

1. Iedereen is vrij om zijn religie te kiezen, om zijn huidige religie achter zich te laten en zich tot een andere religie te bekeren. En om daar in het openbaar over te getuigen.

2. Iedereen – man én vrouw – mag in volle vrijheid zijn huwelijkspartner kiezen, ook al hangt die partner een andere religie aan.

Ik weet het, het zijn principes die in onze democratische oren zo vanzelfsprekend klinken, dat het lijkt alsof je er helemaal niks mee hebt gezegd. Maar je moet ergens beginnen. Daarom, waarde vertegenwoordigers, deze uitnodiging: maak een addendum bij de verklaring van 16 november, en zet er die twee vuistregels in. Als twee concrete toepassingen van de grote abstracte principes. Ik besef dat die toepassingen in wezen al in de principes vervat zitten, maar je kunt in zaken als deze nooit helder genoeg zijn. Het kan veel kwade misverstanden uit de wereld kan helpen, en het zal de vrijheid, de tolerantie, het wederzijdse begrip en het respect in onze samenleving alleen maar ten goede komen. Mocht dat niet het geval blijken, dan moeten we ons pas echt zorgen beginnen te maken.

Commentaar:

Leyers legt de vinger op de twee gevoeligste plekken voor moslims. Net die twee dingen zijn immers helemaal niet de evidentie zelve in de islam, integendeel. Ik geloof nooit dat dit addendum er komt. Wedden? (Deze weddenschap zou ik  graag verliezen.)

Peter Mertens over terrorisme en Saoedi-Arabië

Bron:

http://www.knack.be/nieuws/wereld/snij-de-zuurstof-van-is-af-de-geldtoevoer-en-de-wapentoevoer-waar-wachten-we-nog-op/article-opinion-626031.html

Citaat:

In mei van dit jaar juichte burgemeester Bart De Wever samen met de volledige top van het Antwerpse Havenbedrijf in haast lyrische bewoordingen de komst van de Saudi’s in de Antwerpse haven toe. De Saudi’s zeggen dat ze een afvalfabriek van 3,7 miljard euro gaan bouwen aan het Delwaidedok. Ze zullen zelfs elke dag vier schepen met industrieel afval uit Saudi-Arabië verschepen om er in de koekenstad ammoniak en ureum van te maken. It’s a dirty job, but somebody has to do it. Dat precies Saudi-Arabië al jarenlang de grootste financier is van het salafi-jihadisme zal de burgemeester en de Haventop worst wezen. In die zin doen ze niet onder voor koning Filip die in januari dit jaar nog naar ginder reisde om eer te betuigen aan de overleden koning Abdullah, en handjes te schudden met de nieuwe koning Salman. François Hollande was er ook, samen met David Cameron.

“Vanuit Saudi-Arabië bleef men de meest extremistische haatpredikers ondersteunen, betalen, verspreiden. Wat heeft men daar aan gedaan? En wat doet men daar vandaag aan? Niets. De VS en bijna alle Europese regeringen zijn Saudi-Arabië door dik en dun blijven ondersteunen. Olie, weet je wel. En voor olie vallen alle principes, schreef ik in mijn opiniestuk in januari op deze pagina’s van knack.be.

 

Ja, om der wille van de smeer likt de kat de kandeleer. Officieel strijdt Saudi-Arabië tegen IS en steunt het land het anti-terreurprogramma van de VN. Maar dat is niet meer dan window-dressing. Alle rapporten blijven aangeven dat de meest radicale salafisten ideologische en materiële steun blijven ontvangen uit het Saudische koninkrijk. Volgens een door Wikileaks uitgelekte memo van Hillary Clinton vormen Saudische donors ‘de meest belangrijke bron van financiële steun voor soennitische terroristische groepen wereldwijd’ (sic). Het is meer dan ooit tijd dat de VS en de Europese landen, ook ons land, stoppen met de politiek van twee maten en twee gewichten en de financiële en militaire banden met Saudi-Arabië doorknippen. Nu.

Stop de wapenleveringen

Zweden besliste onlangs om geen wapens meer te leveren aan Saudi-Arabië. Helemaal anders is de situatie in ons land. In de periode 1998-2012 heeft België voor meer dan 2 miljard euro aan wapens aan het Saudische koninkrijk geleverd, blijkt uit een overzicht van Europese exportvergunningen. Saudi-Arabië koopt gemiddeld een zesde van al het Belgische wapentuig en is daarmee na de VS de grootste klant voor België. Het gaat op wapens uit het Waalse FN, maar ook om de hoogtechnologische componenten voor grotere wapensystemen uit Vlaanderen. In februari dit jaar namen Belgische bedrijven nog deel aan een wapenbeurs in Abu Dhabi, hoofdstad van de Verenigde Arabisch Emiraten, om er hun waren aan de gegadigden uit de regio aan te prijzen. Veel van die wapens blijken uiteindelijk hun weg te vinden naar IS en andere terroristische organisaties.

Tinneke Beeckman over het niet begrijpen van religieuze motieven

Bron:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151115_01971548

Citaat:

Commentatoren herleiden zulke daden tot sociaaleconomische oorzaken, omdat we in het Westen zelf een beter leven willen organiseren, zonder idee over een hiernamaals. Daarom houden heel wat mensen vol dat de aanslagen niets met de islam of met godsdienst te maken hebben, maar met kansarme jongeren, slachtoffers van uitsluiting. Deze sociaaleconomische verklaring slaat het debat dood. Bovenal klopt ze niet: veel armen radicaliseren niet, en veel geradicaliseerde jongeren hadden wel degelijk een job of een opleiding.

Toch blijft de sociaaleconomische analyse populair, zeker bij commentatoren. Er bestaat ook veel wetenschappelijk onderzoek over economische relaties, onderwijskansen en werkgelegenheid. De nadruk op het sociaaleconomische geeft commentatoren het gevoel dat ze vanuit de bestaande wetenschappelijke modellen de hedendaagse problemen kunnen begrijpen. De insteek biedt de geruststellende gedachte dat democratische instellingen de spanningen zelfs kunnen oplossen. Ze heeft ook het voordeel verantwoordelijken aan te duiden: het is namelijk aan de regering om beter te herverdelen en aan de niet-gelovigen om moslims niet meer te discrimineren. Tot slot kan wie deze visie aanhangt, zeker niet verdacht worden van racisme of islamofobie, en riskeert die persoon evenmin bedreigingen van fanatici.

Deze visie schiet hopeloos tekort. Volgens Gauchet beleven we in het Westen al sinds de Renaissance een ‘sortie de la religion’: de godsdienst geeft geen alomvattende betekenis meer aan het politieke en het sociale leven. De hiërarchie tussen God en de mensen, tussen heersers en onderdanen, tussen mannen en vrouwen heeft plaatsgemaakt voor een idee van gelijkheid. Natuurlijk is niet iedereen gelijk, en zijn mensen ook erg verschillend. Maar de westerse ‘metafysische’ gelijkheid impliceert dat niemand zich op een bovennatuurlijke macht kan beroepen om een macht te eisen. Zelfs de katholieke kerk heeft de scheiding tussen kerk en staat aanvaard. De seculiere principes zijn zo banaal geworden, zo ingeburgerd, dat het niet nodig lijkt om ze te herhalen. Erger nog, wie al te sterk verlichtingsidealen verdedigt, is eurocentrisch, herneemt foute koloniale patronen, toont vooral de eigen onverdraagzaamheid.

Maar veel nieuwe inwoners kijken nog wel naar de wereld vanuit een bovennatuurlijke hiërarchie. In hun beleving speelt de godsdienst een allesomvattende rol. Volgens Gauchet is het opkomende moslimfundamentalisme een reactie op de kloof tussen deze twee belevingen. Voor fundamentalisten hebben individuen dan geen vrije rechten. Ze mogen niet twijfelen of zelf de rede gebruiken. De essentie van de religieuze boodschap is juist dat er een hiërarchie bestaat, en geen gelijkheid. Daarover kan geen enkel individu beslissen, want individuen zijn ondergeschikt aan de structuur van de gemeenschap.