Standaard tuint in extreem-linkse propaganda

Extreem-links verzint discriminatie door school X, beschuldigt door dom vertalen school Y, en de bladvullers van De Standaard, elke dag wanhopig op zoek naar berichten die het ‘populisme’ en de ‘xenofobie’ moeten counteren, publiceert het allemaal klakkeloos.

Oei….zoveelste blunder van de tabloid voor hele en halve tsjeven…wat nu gedaan?

Zoef, zaf, tada…. Excuusman to the rescue!

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160127_02093948

 

Het schrikbewind van de deugd en het geld

Bron:

http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/het-schrikbewind-van-de-deugd

Citaten:

Torfs merkte op dat journalisten die niks moeten hebben van kerk en geloof, plots wel ‘erg christelijk’ uit de hoek kwamen. Een verklaring daarvoor gaf hij niet, maar die is niet ver te zoeken. Om ook in ons land een Willkommenskultur op gang te trekken, zetten de media zwaar in op de latente christelijke gevoelens van onze bevolking. Plots werden de verhalen uit het evangelie inzetbaar als propagandamateriaal voor een beleid van open grenzen. Die kans lieten de VRT en nagenoeg al onze kranten niet liggen. Paris vaut bien une messe, vond Hendrik de Vierde en onze journalisten kwamen tot dezelfde conclusie als het erom ging de kerk en de katholieken aan hun kant te krijgen.

En hoe doorzichtig ook, kerkleiders en gelovigen laten zich gemakkelijk intimideren door wie zonder scrupules de christelijke retoriek instrumentaliseert, en precies dat spel spelen de media al maandenlang.

(…)

Elke aanzet tot een zakelijk en inhoudelijk debat over de vluchtelingencrisis stoot meteen op een muur van verontwaardigde reacties. Empathie, mededogen en liefde is al wat we nodig hebben. All you need is love!

(…)

In tegenstelling met wat je zou verwachten, is de katholiek Michael Bordt helemaal niet ingenomen met Merkels christelijk moralisme. Ik laat hem aan het woord:

‘De beklemtoning van het morele brengt mee dat in openbare debatten geen inhoudelijke argumenten meer aan bod komen, en dat men meent alle problemen met ethiek te kunnen oplossen. Het draait alleen nog om moreel goed of moreel slecht. Met al de verontwaardiging, het geschandaliseerd zijn en de veroordelingen die daarbij horen. Er was een periode deze zomer dat een objectieve benadering gewoonweg taboe was, er waren enkel nog de oproepen van de bondskanselier, van de bondspresident, van de media en van de kerken. […] Gaandeweg kwam het tot een duidelijk en problematisch verval van onze democratische debatcultuur. Het was helemaal niet meer mogelijk openlijk te wijzen op de problemen die de vluchtelingen met zich meebrengen of kunnen meebrengen.’

Wat deze jezuïet beschrijft, doet zich zoals gezegd ook bij ons voor. Ook aan de top van onze maatschappij heeft zich een simplistisch christelijk moralisme genesteld dat geen tegenspraak duldt, en wel bij elites die blijkbaar graag de democratie willen inruilen voor een ‘schrikbewind van de deugd’.

Commentaar:

Goeie tekst.

Aanvullend: tegenspartelende burgers worden niet alleen moreel platgeknuppeld, ze krijgen ook nog het economische mes op de keel gezet. Die vluchtelingen, zo luidt de propaganda, zullen ervoor zorgen dat de Europese economie blijft groeien, en vooral: de pensioenen betaalbaar blijven. Gij wilt toch niet arm zijn op uw oude dag, gij kortzichtige klagende onderdaan?

Moreel gezien hebben de vluchtelingen ons nodig en economisch gezien hebben wij de vluchtelingen nodig, dat is in een notendop het verhaal waarmee de bevolking wordt gechanteerd.

Verleden week in HLN, nu in De Standaard

De Standaard heeft ook dat artikel van Politico ontdekt, een week na HLN:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160117_02073534

Goed, laat ik ook maar iets aardigs zeggen: ze publiceren wel het volledige artikel, ze vatten het niet enkel samen, zoals HLN.

The Economist heeft één en ander ondertussen wel gerelativeerd/genuanceerd – zou voor Duitsland niet aan de orde zijn – al zijn de relativeringen/nuanceringen zelf ook wel nog te relativeren en nuanceren. Zo veronderstelt The Economist impliciet dat afgewezen asielzoekers het land verlaten:

Not all of the 20,000 16- to 17-year-olds she says entered Sweden in 2015 will receive full refugee status; on current trends, around 17,000 will.) The countries that will be most affected are small, with populations under 10m. Sweden, Hungary, Austria and Norway would see the biggest sex-ratio changes (and only if they accepted all the asylum-seekers who applied).

 

Standaard-excuusman blundert met diversiteitsexperiment

Bron:

http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/grenzen-aan-diversiteit-bij-de-standaard

Citaat:

Journalistiek is geen ‘divers’ beroep. Journalisten zijn hoog opgeleide blanke middenklassers (m/v en ook x). Een probleem natuurlijk voor veel redacties die de diversiteit zo hoog in het vaandel voeren.  Ze vuren privé en overheid aan om die (super)diversiteit waar te maken, maar slagen daar zelf niet goed in.

De Standaard, zag dat probleem in – kijkt u maar eens naar de ‘witheid’ van de redactie – wil graag een multiculturele krant zijn, maar de redactie is o zo blank, o zo ‘Vlaamse katholieke intellectueel’. Ombudsman Tom Naegels kreeg de opdracht om op zoek te gaan naar versterking van de redactie met een ‘vreemde’ achtergrond buiten de gewone journalistieke opleidingen. Naegels nam onder meer contact op met het contactpunt interculturaliteit aan de KU Leuven, ‘een contactpunt voor studenten met een multiculturele achtergrond waar zowel studenten die reeds aan de KU Leuven studeren, als toekomstige studenten terecht kunnen voor informatie en hulp’. De Standaard vroeg het contactpunt om een mogelijkheid tot ‘extra-curriculaire stage’ kenbaar te maken aan de studenten met een vreemde achtergrond die bij het contactpunt gekend zijn.

(…)

Volgens Bart Sturtewagen was het dan duidelijk dat de stage ‘een project zonder toekomst’ was. De verschillen over wat de rol van de journalist moet zijn, waren te groot en in verschillende gesprekken bleken die niet overbrugbaar te zijn. De stagiair had heel uitgesproken ideeën in plaats van zich als lerende in te schakelen in de redactie. Die redactie zag niet in hoe Omar ooit konden ingepast worden in de werking van de krant. Volgens Bert Bultinck was dat een professionele fout, hij schond de afspraak om niet meer over het Midden-Oosten te schrijven, en bovenal bleek hier duidelijk dat Omar een heel andere visie had op journalistiek, die niet strookte met de journalistieke visie van De Standaard. Exit Omar. 

‘De maandag erop had ik autopech, mijn rem zat geblokkeerd. Ik heb gebeld om me te excuseren. Die avond kreeg ik dan een voicemail van Bert Bultinck (toen adjunct-hoofdredacteur van De Standaard – red.) met de boodschap dat ik de dag erop niet meer moest langskomen. Toen ik verder luisterde hoorde ik dat de eindredacteur hem had gezegd dat ik het woord “terrorisme” wou vermijden om Al-Qaeda mee aan te duiden. “Met andere woorden, u past niet in het ideologisch kader van De Standaard en hier is geen plaats voor mensen zoals u.”’ Omar belt nog terug naar de krant, Volgens Bert Bultinck was dat ook op vraag van hem zelf om het allemaal uit te leggen, een gesprek dat zeker een half uur duurde, maar de beslissing is definitief. De stage van zes weken eindigt al na één week, vijf dagen eigenlijk. Al-Qaeda geen terroristische organisatie noemen is De Standaard de druppel te veel na de eigengereidheid van de stagiair, zijn verleden bij Sharia4Belgium en de ouders.

Bart Sturtewagen ziet, net als zijn algemeen hoofdredacteur Karel Verhoeven, in dit verhaal de moeilijkheid om de diversiteit in de redactie waar te maken. In een reactie aan Doorbraak.be herhaalt hij dat de diversiteit van de redactie een constante zorg is van de krant, maar in praktijk blijken er weinig studenten journalistiek te zijn met een allochtone achtergrond. Ook initiatieven om journalistiek talent met een allochtone achtergrond buiten de journalistieke opleidingen te zoeken, leverden tot nog toe niet veel succes op.

Zie ook:

http://doorbraak.be/nl/elk-weldenkend-figuur-kan-wel-besluiten-dat-tegen-de-islam-is

Commentaar:

De Standaard vindt geen journalisten met een islamitische achtergrond, en compenseert dat dan maar door op de opiniebladzijden ruimte te bieden aan de voorzitter én een bestuurslid van Movement X (Dyab Abou Jahjah en Youssef Kobo). Superdivers!

9 op 10 slachtoffers in Istanbul waren Duitse toeristen

Bron:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160112_02062559

Citaat:

Over de nationaliteit van de doden weet de Turkse eerste minister Davutoglu te zeggen dat minstens negen van de tien slachtoffers Duitse toeristen zijn. Dat werd via de telefoon doorgegeven aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het tiende dodelijke slachtoffer zou ook van buitenlandse afkomst zijn, maar er werden nog geen verdere details vrijgegeven. 

Commentaar:

Zou Merkel zich opnieuw ‘als door de bliksem getroffen’ voelen?

Heeft De Standaard  al aan Youssef Kobo, Abou Jahjah of Maartje Luif gevraagd om over deze berichtgeving een kritisch artikel te schrijven? Ik wil dat ook wel doen, mochten ze het te druk hebben met in Terzake of De Afspraak of bij Lieven van Gils hun erg gewaardeerde mening te geven.

Even al wat gedachten op papier zetten…zoiets misschien:

Waarom die titel? Het onderzoek is nog niet afgerond op het moment dat het artikel werd geschreven, we weten nog niet zeker dat de doden vooral Duitsers waren. En zelfs als het wel zeker zou zijn, waarom is de afkomst van de slachtoffers eigenlijk van belang? Door die afkomst te vermelden wakkert de krant de islamofobie en vreemdelingenhaat in Duitsland nog meer aan. Dat willen we toch niet op ons geweten hebben? Wist u trouwens dat er veel meer moslims slachtoffer  worden van bomaanslagen dan niet-moslims? Wanneer zullen we het daarover eens hebben?

Update:

Volgens Die Welt zijn er acht van de doden Duitsers, geen negen:

http://www.welt.de/politik/article150918534/Acht-Deutsche-sterben-bei-IS-Attentat-in-Istanbul.html

 

Domme dozen zijn het

Bron:

http://politiek.tpo.nl/column/nederlandse-linkse-feministes-na-keulen-domme-dozen-zijn-het/

Citaten :

Het bleek het startsein te zijn voor de verdedigingslinie van linkse feministes anno 2016.Asha ten Broeke, zelfverklaard voorvrouw van de feministische beweging, had het zwaar met ‘Keulen’. Ze vond het maar gek dat van haar een reactie werd verwacht, twitterde ze. Nou, dat ging ze lekker niet doen!  “Leest allen dit”, slingerde ze ten einde raad de wereld in. Het was een snotterbrief  die haar was aangereikt door Sunny Bergman, ook zo’n zelfverklaard feministe die ‘Keulen’ de moeite van het noemen niet waard vindt. Want? Nou, omdat  er ook onder witte mannen verkrachters rondlopen!  Snap dat nou eens!

‘Stigmatiserend!’

Waarna het hek van de dam was. De ene na de andere deskundige mocht in de Nederlandse media uitleggen dat er natuurlijk geen verband was met de achtergrond van de daders en dat de gedachte aan een beschavingsoffensief onder de nieuwkomers ten eerste flauwekul is en ten tweede stigmatiserend.

Nou wil ik niet beweren dat er in Nederland geen akelige mannen met losse handjes meer voorkomen, maar opvoedingsboodschappen zoals ‘als een vrouw nee zegt dan bedoelt ze ook nee’, hebben volgens mij flink geholpen.

Zo niet volgens feministes-2016. Ene Mieke van der Linden, ‘Hoofd special projects & tasks bij IFFR’ (nooit van gehoord), kreeg een halve pagina om in de NRC van zaterdag 9 januari uit te leggen dat ze haar gehele leven is bepoteld, beknepen en verkracht door buurmannen, leraren Duits, en natuurlijk de witte mannen van de Nederlandse media.

Joop.nl

Online was het niet anders. Van Jole stelde zijn Joop.nl website open voor vergelijkbare onzin. Ene Lianne Mulder (student University of the West Indies) schoot de vluchtelingen te hulp met het verhaal dat zij haar gehele leven was aangerand door witte mannen, totdat zij, godlof, in Ghana terecht kwam (voor twee maanden en drie weken!) waar zij juist door zwarte mannen tegen witte aanranders werd beschermd! “Dus voordat je ‘bescherm onze vrouwen’ gebruikt als een tactiek om te proberen de grenzen te sluiten en om je racisme, islamofobie en xenofobie te verdoezelen”, sprak zij tegen haar ‘tegenstanders’, “zou ik zeggen: begin eerst eens witte Nederlandse mannen en jongens te onderwijzen over respect voor vrouwen. …(Geert, lees je mee?). Dankjewel.”
Anja Meulenbelt vond het een top-brief en schrijfster Franka Treur, kennelijk een vriendin van Anja, was er ook heel blij mee en deelde ‘m op Facebook.

Domme dozen

Nu kan ik, met een flinke dosis inlevingsvermogen, nog wel begrijpen dat de dames het zielig vinden voor vluchtelingen dat ze nu wellicht worden aangezien voor potentiële aanranders. Dat is vervelend natuurlijk en voor generalisaties moeten we waken. Maar beseffen de dames wel wat ze met hun ‘wij-staan vierkant-achter-de-aanrander-buitenlanders’ feitelijk zeggen? Hun jij-bak (‘maak je niet druk over Keulen, het gebeurt ook in Nederland’) komt er op neer dat het kennelijk helemaal geen punt is als zwarte of groene of rode mannen vrouwen verkrachten, ‘want witte mannen doen het ook!’

Domme dozen zijn het.

Journalistiek wangedrag loopt de spuigaten uit

Journalisten beginnen nu al mensen aan het woord te laten die niet langer wensen te liegen. Anoniem dan nog!  Duidelijk geen les gekregen van Maartje Luif, schrijfster te Leuven.

Bron:

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2582219/2016/01/12/Agent-klapt-uit-de-biecht-Wij-mogen-vluchtelingen-niet-eens-vasthouden.dhtml

Citaat:

De 22-jarige politieman die anoniem wenst te blijven, vertelt aan de Duitse krant Bild over zijn ervaringen. De agent werkt sinds zes maanden in Passau aan de grensovergang met Oostenrijk en wordt daarnaast vaak ingezet aan het station van München.

“In het begin kwamen er voornamelijk gezinnen met kinderen”, doet de man zijn verhaal. “Zij waren beschaafd en spraken Engels. Ondertussen gaat het in 95 procent van de gevallen om alleenstaande mannen.”

Statistieken
Wat er werkelijk gebeurt, daar hebben de mensen geen idee van, meent de agent. “Zo wilde een asielzoeker een andere migrant de keel oversnijden. In het politieverslag spreekt met van het toebrengen van zware lichamelijke letsels en dus niet van moordpoging. Dat is beter voor de statistieken.”

“De afgelopen maanden heb ik slechts één aanklacht tegen een Duitse burger uitgeschreven. Voor de rest waren het allemaal aanklachten tegen vluchtelingen.”

Aan het station van München worden vrouwen vaak lastiggevallen. “Wanneer we een plaatsverbod opleggen, gaan ze tegen ons tekeer: “You are not my police. You are a racist.”

Een asielzoeker tegenhouden blijkt niet evident. “Wanneer een vreemdeling tijdens de controle probeert weg te vluchten, mogen we hem niet vasthouden. Dat is een richtlijn van hogerhand. Dan zou het om lichamelijk geweld gaan. Intern heet het dan: ‘Liever gewoon laten gaan’.”