Verenigde religioten brengen opnieuw gezamenlijke boodschap, maar laten Jan Leyers op zijn honger

Jan Leyers deed enkele maanden geleden een oproep aan de Verenigde Religioten van België (+ een vertegenwoordiger van de Officiële Zwakzinnigheid), zie https://hetkonijnvantroje.me/2015/11/19/jan-leyers-daagt-moslims-uit/.

Nu brengen die intellectuele zwendelaars opnieuw een gezamenlijke boodschap:

http://www.demorgen.be/buitenland/laten-we-ons-niet-angstvallig-afsluiten-van-al-wie-een-beetje-anders-een-beetje-vreemd-aandoet-b3cac418/

Leyers’ uitdaging wordt niet beantwoord of het zou moeten zijn dat ze dit als een antwoord beschouwen:

Ze onderschrijven allen de waarden die de basis vormen van onze democratie: vrijheid van levensbeschouwing en vrije meningsuiting, vrije keuzen voor zover die anderen niet schaden en de daarbij horende tolerantie, gelijkwaardigheid van alle mensen, onderling respect en solidariteit.

De rest van de boodschap is een zedenpreek, die vooral gericht is op de (schuld)gevoelens van de gelovige schapen, en die op het einde ronduit simplistisch wordt (‘Laten we ons niet angstvallig afsluiten van al wie een beetje anders, een beetje vreemd aandoet, maar onze medemenselijkheid volop aan bod laten komen.’). Ik heb ook een voorstel: geef elkaar allemaal een handje en een kusje en we zijn allemaal vriendjes. Enfin, precies het soort tekst dat je van godsdealers kunt verwachten dus.

Jan Leyers daagt moslims uit

Bron:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151118_01977959

Citaat

Op maandag 16 november, drie dagen na de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs, hebben vertegenwoordigers van de islamitische, joodse, anglicaanse, orthodoxe, protestantse en katholieke eredienst én een vertegenwoordiger van de georganiseerde vrijzinnigheid in ons land gezamenlijk een verklaring ondertekend waarin ze de aanslagen in Parijs veroordelen en zich achter de basisprincipes van onze democratische rechtsstaat scharen. Een hartverwarmende en welkome geste. Met de veroordeling van het geweld in Parijs vertolken de levensbeschouwelijke vertegenwoordigers de gevoelens van eenieder die het hart op de juiste plek draagt.

(…)

Ziehier, twee simpele vuistregels die voor elke aanhanger van de democratische basisprincipes de evidentie zelve zijn, en die elke radicale tegenstander ervan zullen doen knarsetanden van ellende:

1. Iedereen is vrij om zijn religie te kiezen, om zijn huidige religie achter zich te laten en zich tot een andere religie te bekeren. En om daar in het openbaar over te getuigen.

2. Iedereen – man én vrouw – mag in volle vrijheid zijn huwelijkspartner kiezen, ook al hangt die partner een andere religie aan.

Ik weet het, het zijn principes die in onze democratische oren zo vanzelfsprekend klinken, dat het lijkt alsof je er helemaal niks mee hebt gezegd. Maar je moet ergens beginnen. Daarom, waarde vertegenwoordigers, deze uitnodiging: maak een addendum bij de verklaring van 16 november, en zet er die twee vuistregels in. Als twee concrete toepassingen van de grote abstracte principes. Ik besef dat die toepassingen in wezen al in de principes vervat zitten, maar je kunt in zaken als deze nooit helder genoeg zijn. Het kan veel kwade misverstanden uit de wereld kan helpen, en het zal de vrijheid, de tolerantie, het wederzijdse begrip en het respect in onze samenleving alleen maar ten goede komen. Mocht dat niet het geval blijken, dan moeten we ons pas echt zorgen beginnen te maken.

Commentaar:

Leyers legt de vinger op de twee gevoeligste plekken voor moslims. Net die twee dingen zijn immers helemaal niet de evidentie zelve in de islam, integendeel. Ik geloof nooit dat dit addendum er komt. Wedden? (Deze weddenschap zou ik  graag verliezen.)